Công nghệ chụp ảnh toàn cảnh (kỹ thuật chụp ảnh nổi không gian đa chiều 360 độ) ứng dụng đa dạng cho các phương tiện truyền thông và quảng cáo trên trang web chẳng hạn như để hiển thị quảng cáo trong ngành công nghiệp du lịch sinh thái, khu trung tâm mua