Thiết kế, sản xuất và thi công quầy khuyến mãi bán lẻ quảng cáo trước cửa chính ra vào siêu thị, trung tâm thương mại : Booth, promotional counter, standee, poster, banner, stage & backdrop