Dịch vụ cho thuê mặt bằng quảng cáo và tìm mặt bằng quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng

  • Nếu bạn cần tìm mặt bằng quảng cáo ngoài trời tại các tuyến đường chính của thành phố, nơi công cộng, siêu thị, trung tâm mua sắm, trung tâm giải trí…

 

  • Nếu bạn cần thuê mặt bằng quảng cáo khuyến mãi ngắn hạn trước cửa chính các trung tâm mua sắm, trước cửa ra vào siêu thị hay vị trí bên trong siêu thị, ụ kệ khuyến mãi, quầy khuyến mãi, quầy phát mẫu thử (booth, standee, poster, banner, stage and backdrop….)

 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : info@cres.vn

 

Lưu ý : cung cấp cho chúng tôi thông tin cơ bản về yêu cầu của bạn như sau:

 

-          Lĩnh vực kinh doanh : …………………………………….

-          Sản phẩm cần quảng cáo :……………………………….

-          Sản phẩm cần khuyến mãi :……………………………..

-          Vị trí cần thuê để quảng cáo/ phát mẫu thử :…………..

-          Phạm vi diện tích :…………………………………………

-          Phạm vi giá thuê :………………………………………….

-          Thời hạn thuê :…………………………………………….

-          Yêu cầu khác : …………………………………………….