Thiết kế, sản xuất và thi công quầy khuyến mãi bán lẻ quảng cáo trước cửa chính ra vào siêu thị, trung tâm thương mại : Booth, promotional counter, standee, poster, banner, stage & backdrop


Chúng tôi sản xuất và cung cấp đa dạng các mô hình quảng cáo khuyến mãi, các sản phẩm phục vụ quảng cáo hội chợ, sản phẩm quảng cáo ngoài trời: quầy khuyến mãi, quầy phát mẫu thử sản phẩm, quầy chế biến thực phẩm và dung thử tại chỗ, quầy di động, quầy trưng bày, kệ/ tủ trưng bày, booth, banner, banner cuộn, standee, poster, bảng hiển thị, sân khấu hoạt náo chương trình khuyến mãi và backdrop, lều khuyến mãi, cổng quảng cáo khuyến mãi hình cung / hình trụ (lắp đặt trước cửa chính ra vào của siêu thị hoặc trung tâm trương mại)